TSZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Felvételi tájékoztató

 

Cím: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24.
Telefonszám: 33/510-000
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: gf.sulinet.hu
Facebook oldal: http://www.facebook.com/gezaegom/
Iskolaigazgató neve: Kovács Tamás

 

Az iskoláról

A Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 134 éve tölt be meghatározó szerepet a régió szakoktatásában. Szakmunkássá válni ma és a jövőben is megtisztelő feladat. A társadalmi szükségletek kielégítése nagymértékben a szakemberek, mesteremberek alkotó erejétől, képességétől és szaktudásától függ.

„A jó szakma felér egy diplomával”

Magyarországon általános probléma a szakemberhiány. Mára egy jó szakmával sok esetben könnyebb elhelyezkedni, mint egy diplomával. A megnövekedő munkaerő kereslet a szakmunkások versenyképes bérében is megmutatkozik.

Iskolánk képzési kínálata a szakképzés számos területére kiterjed: a faipar, gépészet, elektronika, építőipar, szociális és egyéb szolgáltatások, sport, rendészet és közszolgálat.

Gépészeti szakmát tanuló diákjaink a 2019. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében első és harmadik helyen végeztek.

Lányok számára ajánljuk a gyakorló ápoló, fodrász, közszolgálati technikus és sportedző - sportszervező szakmákat, a szakképző iskolai képzésben pedig a Szociális ápoló és gondozói szakmai képzést.

 

Képzési kínálat a 8. osztályt végzett tanulók számára

I. Technikumi képzések

A 2020/2021-es tanévtől a korábbi szakgimnáziumok technikumokká alakulnak át. A technikusképzés 5 éves. Az első két év átfogó ágazati ismereteket ad. A 11. évfolyamtól duális képzés folyik a választott szakmában: az iskolában folyó közismereti és szakmai elméleti oktatással párhuzamosan a gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél történik, ahol a tanulókkal munkaszerződést kötnek, amely tartalmazza a tanuló pénzbeli juttatását is. A duális képzés során végzett munka beleszámít a nyugdíjba.

Négy kötelező közismereti tantárgyból (Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Élő idegen nyelv) tesznek érettségit a diákok, az ötödik érettségi tárgy egyben a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló, kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét.

A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tárgynak számít. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak azonos ágazaton belül a felsőoktatásban.

 

Ágazat neve                                                     Szakképesítés                                                                            Tagozatkód

 

Egészségügy                                                Gyakorló ápoló                                                                       0080

IX. Gépészet                                                 Gépgyártástechnológiai technikus                                         0081

XXX. Szépészet                                            Fodrász                                                                                  0082

XXXVII. Sport                                               Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező           0083

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat            Közszolgálati technikus                                                          0084

 

A jelentkezők felvétele az általános iskolában elért tanulmányi eredményük alapján történik. A jelentkezőket tanulmányi átlaguk szerint rangsoroljuk. A 7. év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján képezzük a rangsort magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzataiból. A 8. félévkor elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítjuk a technikumi képzéseinkről. Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi mentességek figyelembevételével a százalékos eredmény ennek megfelelően számítandó.

Sport ágazati képzésnél – a tanulmányi eredményeken túl – sportegyesületi ajánlólevéllel kell rendelkezni, és a fizikai képességfelmérés követelményeinek is meg kell felelni.

A fizikai felmérés helyszíne és időpontja: Géza Fejedelem iskola, 2020. március 9.

A felmérés tartalma: ingafutás, kötélmászás, fekvőtámaszból karhajlítás, felülés, törzsemelés.

 

II. Szakképző iskolai képzések

A 2020/2021-es tanévtől a korábbi szakközépiskola szakképző iskolává alakul át. A szakképző iskola 3 éves. Az első év átfogó ágazati ismereteket adó képzés, majd a szakmaválasztás után, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A gyakorlati képzés vállalatoknál, cégeknél történik az elméleti oktatást pedig az iskolában kapják a tanulók.

A szakképző osztályokban 2020-tól nemcsak a hiányszakmákat tanuló diákok, hanem minden tanuló egységes ösztöndíjat kap a 9. évfolyam ágazati képzése során. A 10. évfolyamtól az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződésben megállapított juttatás váltja fel. A duális képzés során végzett munka beleszámít a nyugdíjba. Azok a 10. és 11. osztályos tanulók, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni duális képzésben, szakképzési ösztöndíjat kapnak.

Mivel a 9. évfolyamon a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzést kapnak a tanulók, lehetőségük van arra, hogy azonos ágazaton különbözeti vizsga nélkül iskolatípust váltsanak a 9. évfolyam befejezése után.

A szakképző iskola elvégzése után a tanulók érettségi bizonyítványt vagy akár technikusi képzettséget is szerezhetnek.

A szakképző osztályokba jelentkezőknek 10 szakmában kínálunk tanulási lehetőséget:

 

Szakma neve                                      OKJ                         Tagozatkód

 

Asztalos                                           34 543 02             0085

Épület- és szerkezetlakatos             34 582 03             0086

Festő, mázoló, tapétázó                   34 582 04            0087

Gépi és CNC forgácsoló                   34 521 15            0088

Hegesztő                                           34 521 06            0089

Karosszérialakatos                            34 525 06            0090

Műanyagfeldolgozó                           34 521 09            0094

Szerszám-és készülékgyártó            34 521 18            0091

Szociális ápoló és gondozó              34 762 01            0092

Villanyszerelő                                    34 522 05           0093

 

Szakközépiskolai képzésekre a 7. év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján készítünk rangsort magyar nyelv, irodalom, matematika és történelem osztályzataiból. Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi mentességek figyelembevételével a százalékos eredmény ennek megfelelően számítandó.

 

A felvételi eljárás rendje

A jelentkezés módja és határideje Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak 2020. február 19-ig
A felvételről való értesítés módja és ideje Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának 2020. április 30-ig.
A képzés kezdete A 2020/2021-es tanév rendje szerint.

 

Iskolai nyílt nap

2019. december 2. (hétfő) 8.00 órától

 

Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2500 Esztergom Budai Nagy Antal utca 24.