Tájékoztató 3 éves szakképzéseinkről

 

 

Asztalos

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;

􀂋 értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat;

􀂋 biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;

􀂋 faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez;

􀂋 különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít;

􀂋 ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt, beépít, javít;

􀂋 egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;

􀂋 működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;

􀂋 együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával dolgozni. Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezetheti saját vállalkozását.


Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációkat, terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ezek alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és kisgépeket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, kreativitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 munkadarabot gyárt kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal;

􀂋 alapszerelési műveleteket végez, oldható és nemoldható kötéseket készít;

􀂋 hegesztett kötést készít különféle technológiákkal;

􀂋 egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít, tudja azokat olvasni, értelmezni;

􀂋 elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat speciális épületlakatos munkához;

􀂋 elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret összetett szerkezeteket alkotni, szerelni és szerszámokkal dolgozni.


Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyamatokban.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 festi a falfelületet, tapétáz;

􀂋 fal-, fa-, fém felületet mázol;

􀂋 különböző díszítő munkákat készít;

􀂋 utólagos hőszigetelést készít;

􀂋 felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt.

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni.


Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok;

􀂋 a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő eszközöket;

􀂋 kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;

􀂋 kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;

􀂋 fúrási munkákat végez;

􀂋 alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;

􀂋 egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken;

􀂋 forgácsoló szerszámokat készít, élez;

􀂋 a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.


Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldhat fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat;

􀂋 előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét;

􀂋 beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket;

􀂋 elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést;

􀂋 önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;

􀂋 betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.


Karosszérialakatos

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is az ő feladata.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlélet, szakszerű kommunikáció.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti;

􀂋 karosszériaépítés, szerelés, oldható és oldhatatlan kötéseket hoz létre;

􀂋 lakkozatlan és lakkozott karosszérián hibát ismer fel, szakszerűen javítja;

􀂋 gépjármű felépítmények javítását, részegségek összeépítését végzi;

􀂋 karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítását végzi;

􀂋 gépjárművön külső szereléseket, a belső térben egyszerű szereléseket is végrehajt;

􀂋 egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását végzi;

􀂋 az elektromos rendszerben beállításokat végez;

􀂋 motortérben, futóművön, kipufogó rendszeren egyszerűbb szereléseket, javításokat végez;

􀂋 műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakít, vagy újra elkészít.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek javítását, szereti a látványos eredményeket és szívesen részt vesz a végső formák kialakításának folyamatában.


Műanyag-feldolgozó

Vegyipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A műanyag-feldolgozó szakma megszerzésével egy dinamikusan fejlődő iparág működésébe csatlakozik be. A műanyag-feldolgozó a modern ipari környezetben kezeli és felügyeli a műanyag-feldolgozó gépek működését, valamint ellenőrzi a gyártott termékek megfelelőségét.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, precizitás, monotónia-tűrés, állóképesség, felhasználói szintű IT ismeretek.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 technológiai utasítás alapján műanyag-feldolgozó gépek és periféria kezelését végzi és felügyeli;

􀂋 termék ellenőrzése, műanyagtermékeken különböző utóműveletek ismerete és elvégzése és csomagolás (amennyiben szükséges);

􀂋 termékgyártáshoz kötődő minőségbiztosítási adatok számítógépes rögzítése;

􀂋 műszakvezető irányításával szervezi és végrehajtja a műanyag-feldolgozó gépeken a szerszámcseréket a gyártási programnak megfelelően;

􀂋 elvégzi az üzemi karbantartási utasításban leírt ellenőrzéseket és karbantartásokat a műanyag-feldolgozó gépeken és kiegészítő berendezéseken;

􀂋 támogatást nyújt a műszakvezetőnek a gyártási problémák elhárításában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kamatoztatni, a műanyag-feldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.


Szerszám- és készülékgyártó

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Kézi és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC) szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. Az általa készített alkatrészek komplex- több alkotóelemből álló készülékekbe épülnek be, melyek összeszerelése, beüzemelése és karbantartása is a feladata.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 műszaki rajzokat értelmez, vázlatrajzokat készít;

􀂋 méréseket, vizsgálatokat végez, ellenőriz, dokumentál;

􀂋 előállítja az alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit;

􀂋 hőkezeli a szerszám- és készülékelemeket;

􀂋 alkalmazza a hagyományos és korszerű technológiákat, azok gépi berendezéseit működteti;

􀂋 kész elemekből szerszámokat, készülékeket készít, szerel össze;

􀂋 elvégzi a szerszámok, készülékek karbantartását, javítását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és működése. Szeret bütykölni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.


Szociális ápoló és gondozó

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányítása mellett. Segítséget nyújt a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban, szociális ügyintézésben;

􀂋 szükség esetén az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteinek a kielégítésében is tevékenyen vesz részt;

􀂋 felméri az adott ellátotti csoporthoz tartozó személy sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként részt vesz a gondozási terv elkészítésében, foglalkoztatások szervezésében, lebonyolításában, elvégzi a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat;

􀂋 ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását;

􀂋 ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja az alapápoláshoz szükséges eszközöket, kezeli a feladatellátáshoz szükséges műszereket, továbbá a gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök szakszerű alkalmazása mellett azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;

􀂋 munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik, segítő beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében


Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és berendezés

szakmairány.

A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség,

problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

􀂋 fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít;

􀂋 hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;

􀂋 egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez;

􀂋 kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál.