A 2020 / 2021 tanév rendje

 

Időpont Tevékenység, esemény
2020. augusztus 31. (péntek) Szakmai vizsgára jelentkezés határideje: októberi–novemberi vizsgaidőszak
2020. szeptember 1. (kedd) Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd) 179 nap
2020. szeptember 1- A 2020/2021. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2020/2021. tanévre 2020. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak
2020. szeptember 5-ig Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje
2020. szeptember 15-ig Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje
2020. szeptember 23. Szülők tájékoztatása az újonnan beiratkozó tanulók szülei számára
   
2020. szeptember 25. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja)
2020. szeptember vége Tanterem átadó ünnepség  (PEMÜ- tanterem)
2020. október

Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze

A szakgimnáziumban és a szakiskolában a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

2020. október 6. Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése, Aradi- futás
2020. október 8-14. Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenysége
2020. október 14. Szülők tájékoztatása valamennyi nappali tagozatos tanuló szülei számára
2020. október 22. Október 23-ai megemlékezés
2020. október 22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. november 2. Az őszi  szünet utáni első tanítási nap
2020. november 3. Kopjafás megemlékezés
  2020. november Megyei Pályaválasztási Kiállítás - Tatabánya
2020. november 5. Pályaorientációs nap   1.nap
2020. november 2-5. Tehergépkocsi-és autóbusz-vezető szóbeli vizsgarész lebonyolítása
2020. november 20-ig A kompetencia méréshez, értékeléshez szükséges adatokat szolgáltatása a Hivatal részére.
2020. december 1. Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében a februári–márciusi vizsgaidőszakra
2020. december 2. Nyílt nap középiskolát választó tanulók számára
2020. december 4. Mikulás ünnepség
2020. december 12. Tanítás nélküli munkanap szombaton: nevelőtestület kirándulás       2.nap
2020. december 18. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap; Karácsonyi közösségi program
2021. január 4. A téli szünet utáni első tanítási nap
2021. január 11. és április 23. között Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2021. január 15. Tanítás nélküli munkanap: Szalagavató             3. nap
2021. január 22.

A tanítási év első félévének vége

tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről

2021. január 29-ig A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről
2021. február 1–5. Szakmai vizsga írásbeli vizsgarésze és interaktív vizsgatevékenysége
2021. február 5. Tanítás nélküli munkanap: Nevelőtestületi értekezlet: az első félév  pedagógiai munkájának elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata    4. nap
2021. február 10. Szülői értekezlet
2021. február 15. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi vizsgaidőszakra
2021. február 15. A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra
2021. február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
2021. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza
2021. február - március Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége
2021. március 01. és március 05. között „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között
2021. március 12. Március 15-ei nemzeti ünnep megemlékezése
2021. március A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása
2021. március22. és március 26. között Digitális Témahét
2021. április Szakmák Éjszakája
2021. március31. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. április7. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2021. április 14. Fogadóórák
2021. április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.)
2021. április 16. Tanítás nélküli munkanap: Géza Nap - DÖK rendezvény    5. nap
2021. április 19. és április 23. között Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között
2021. április 20-ig Tankönyvkölcsönzés útján történő tankönyvellátás felmérése
2021. április 29. Végzősök osztályozó értekezlete
2021. április 29. Végzősök szerenádja ( a városi ballagás függvényében)
2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. április 30-ig Szakgimnázium 10. évfolyam: a tanuló írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül
2021. április 30. Az utolsó nap az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán
2021. április 30. Tanítás nélküli munkanap: Ballagás        6. nap
2021. május 3 – május 25. A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

2021. május 11–13.,

május 15.,május 20.

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége
2021. május 14-ig Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára
2021. május 12–23. Rendkívüli felvételi eljárás, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vett fel a középiskola
2021. május 20. Tanítás nélküli munkanap : szakmai vizsgák írásbeli része   7. nap
2021. május Tanítás nélküli munkanap a szakgimnáziumi osztályok számára: tanulmányi kirándulás   8. nap
2021. május 24. Pünkösd Hétfő
2021. május 26. Országos Kompetenciamérés
2021. május31.

Utolsó tanítási nap Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban

a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31

2021. május–június Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és vizsgatevékenysége
2021. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
2021. június 11. A Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések szakmai írásbeli vizsgatevékenysége
2021. június 15. Utolsó tanítási nap 2021. június 15. (kedd)
2021. június 15. Osztályozó értekezlet
2021. június 14–25. A 2020. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
2021. június 16-tól Mellék-szakképesítés szakmai vizsga: szóbeli és gyakorlati vizsgarész / vizsgatevékenység
2021. június 17., 8 órától Mellék-szakképesítés szakmai vizsga: írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
2021. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben
2021. június 25-ig A  Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések további szakmai vizsgatevékenységei
2021. június 25. Tanévzáró és bizonyítványosztás
2021. augusztus 23 – 31. Javítóvizsgák
2021. augusztus 31-ig Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében az októberi–novemberi vizsgaidőszakra
   
2021.augusztus 31. Tanévzáró értekezlet