A 2019 / 2020 tanév rendje

Időpont Tevékenység, esemény
2019. augusztus 31. (péntek) Szakmai vizsgára jelentkezés határideje: októberi–novemberi vizsgaidőszak
2019. szeptember 2. (hétfő) A tanítási év első tanítási napja a 2019/2020. tanévben
2019. szeptember 5-ig Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje
2019. szeptember 15-ig Az iskolai tankönyvek pótrendelésének határideje
2019. szeptember 23 – 27. Kompetenciamérés a 9. évfolyamokon a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében
2019. szeptember 25. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos és SZH1 tanulók szülei számára
2019. szeptember 27. Pályaorientációs nap, tanterem átadó ünnepség
2019. szeptember 28. Városi Hídfutás
2019. október Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze
2019. október 3. Pályaorientációs nap – a GINOP-6.2.3-17-2017-00006 azonosító számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projekt keretében; esztergomi rendezvény
2019. október 4. Az aradi vértanúk (október 6.) megemlékezése
2019. október 7 - 11. Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenysége
2019. október 16. Szülői értekezlet valamennyi nappali tagozatos tanuló szülei számára
2019. október 14-18. Európai Szakképzési Hét (European Vocational Skills Week)
2019. október 22. Október 23-ai megemlékezés
2019. október 25. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2019. november 4. Az őszi  szünet utáni első tanítási nap
2019. november 7- 9. Megyei Pályaválasztási Kiállítás - Tatabánya

2019. december 1.

Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében a februári–márciusi vizsgaidőszakra
2019. december 2. Nyílt nap középiskolát választó tanulók számára
2019. december 5. Mikulás ünnepség
2019. december 7. Tanítási nap szombaton
2019. december 14. Tanítás nélküli munkanap (1) szombaton: nevelőtestület kirándulás
2019. december 18. Fogadóórák
2019. december 20. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap; Karácsonyi közösségi program
2020. január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap

2020. január 8. és április 24. között

Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
2020. január 10. Tanítás nélküli munkanap (2): Szalagavató
2020. január 24. A tanítási év első félévének vége
2020. január 31-ig A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről
Február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig Szintvizsgák az első szakképzési évfolyam tanévében
2020. február 3–7. Szakmai vizsga írásbeli vizsgarésze és interaktív vizsgatevékenysége
2020. február 6. Tanítás nélküli munkanap (4) – Pályaorientációs nap
2020. február 7. Tanítás nélküli munkanap (3) - Nevelőtestületi értekezlet: az első félév  pedagógiai munkájának elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata
2020. február 12. Szülői értekezlet
2020. február 15. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi vizsgaidőszakra
2020. február 15. A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra
2020. február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól
2020. február - március Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége
2020. március 13. Március 15-ei nemzeti ünnep megemlékezése
2020. március 16. A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása
2020. március 23. és március 27. között Digitális Témahét
2020. április 3. Tanítás nélküli munkanap (5): Géza Nap - DÖK rendezvény
2020. április 3. Szakmák Éjszakája
2020. április 8. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2020. április 15. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2020. április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.)
2020. április 20-ig Tankönyvkölcsönzés útján történő tankönyvellátás felmérése
2020. április 22. Fogadóórák
2019. április 29. Végzősök osztályozó értekezlete
2020. április 29. Végzősök szerenádja
2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2020. április 30-ig Szakgimnázium 10. évfolyam: a tanuló írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül
2020. április 30. Az utolsó nap az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán
2020. április 30. Tanítás nélküli munkanap (6): Ballagás
2020. május 4 – május 25. A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
2020. május 11–22. Rendkívüli felvételi eljárás, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vett fel a középiskola

2020. május 11–13.,

május 15.,

május 20.

A szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenysége
2020. május 18. és 22. között 1 nap Tanítás nélküli munkanap (8) KIZÁRÓLAG A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK számára: tanulmányi kirándulás
2020. május 20. Tanítás nélküli munkanap (7) – szakmai vizsgák írásbeli része
2020. május 15-ig Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára
2020. május 27. Országos Kompetenciamérés
2020. május 29. Utolsó tanítási nap Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban
2020. május–június Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és vizsgatevékenysége
2020. június 1. Pünkösd Hétfő
2020. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
2020. június 12. A Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések szakmai írásbeli vizsgatevékenysége
2020. június 15. A 2019/2020. tanév utolsó tanítási napja
2020. június 15. Osztályozó értekezlet
2020. június 15–26. A 2020. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
2020. június 16-tól Mellék-szakképesítés szakmai vizsga: szóbeli és gyakorlati vizsgarész / vizsgatevékenység
2020. június 17., 8 órától Mellék-szakképesítés szakmai vizsga: írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység
2020. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben
2020. június 26-ig A  Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések további szakmai vizsgatevékenységei
2020. június 26. Tanévzáró és bizonyítványosztás
augusztus 15 – 31. Javítóvizsgák
2020. augusztus 31-ig Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében az októberi–novemberi vizsgaidőszakra