A 2018 / 2019-es tanév rendje

 

2018. szeptember

03. Tanévnyitó ünnepség: 8 óra
Első tanítási nap

Adategyeztetés a megjelent tanulókkal és az iskolatitkárral osztályfőnöki óra keretében

Tanköny0vosztás beosztás szerint

25. GINOP 6.2.3. mérés

26. (szerda)

15:30 és 16. 00

Szülői értekezlet, a szülői munkaközösség osztály-képviselőinek megválasztása (osztályonként 1 fő + 1 a helyettes).

Igazgatói tájékoztató a belépő évfolyamok számára

 

2018. október

05. Megemlékezés az aradi vértanúkról
október hónapban folyamatos Szakmai vizsgák-szóbeli és gyakorlati része
09. Pályaorientációs nap a végzősök számára
10. Őszi nevelési értekezlet 13 óra
13. Munkanap áthelyezés (okt. 22.) Őszi nevelési értekezlet   1. tanítás nélküli munkanap
19. Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala
19. Iskolai ünnepség nemzeti ünnepünk alkalmából
23. Nemzeti ünnep
26. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
okt. 29 – nov.02. Őszi szünet
2018. november
05. Őszi szünet utáni 1. tanítási nap
07. Nyílt nap (az iskolánkba jelentkezni szándékozók számára) 8 és 10 órai kezdettel
09. Kopjafás megemlékezés 12 óra
05-09. Európai Szakképzési Hét
10. Munkanap áthelyezés (11. 02.) tanítási nap pénteki órarenddel
  Pályaválasztási kiállítás

 

2018. december

01. Munkanap áthelyezés (12.24.) 2. tanítás nélküli munkanap
05. Nyílt nap (az iskolánkba jelentkezni szándékozók számára) 8 és 10 órai kezdettel
06. Mikulás
06. Egészségnap
15. Munkanap áthelyezés 3. tanítás nélküli munkanap
17. Nevelőtestületi értekezlet 13 óra döntés a januári osztályozóvizsgára bocsátásról
18 - 19. A tanulók kiértesítése az osztályozóvizsgákról
21. A szünet előtti utolsó tanítási nap: karácsonyi ünnepség

dec. 27 –2019. 01.02

Téli szünet

 

 

2019. január

03. A téli szünet utáni első tanítási nap
04. A keresztféléves oktatásban résztvevő tanulók utolsó tanítási napja-osztályozó értekezlet
09. – 04. 26. NETFIT  mérés
07 - 11. Osztályozóvizsga, különbözeti vizsga
11. Közös szalagavató
25. A tanítási év első félévének vége, osztályozóértekezlet

 

2019. február

1 – jétől Szintvizsgára jelentkezés az első szakképzési évfolyam számára (9. és 11.)
01. A félévi értesítő kiadásának utolsó napja
04.-08. Interaktív szakmai vizsgák
febr. márc.           Interaktív szakmai vizsgák gyakorlati és szóbeli rés vizsgarésze   (folyamatos)
06. Szülői értekezlet és fogadóóra 16 óra
06. Félévi értekezlet 13 óra.
15. Tanulók jelentkezése szakmunkás vizsgákra
23. Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, megemlékezés of. órán.

 

2019. március

14. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
14. Iskolai ünnepség a nemzeti ünnep alkalmából

 

 

2019. április

05. A tanulók jelentkezésének határideje a 11. évfolyam szakképző osztályaiba
12. Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak
12. Géza Napok, tanítás nélküli munkanap (DÖK nap 4. tanítás nélküli munkanap)
12. Szakmák éjszakája
15. Döntés az osztályozóvizsgára kötelezett végzős tanulók ügyében és értesítés a vizsga helyéről és időpontjáról
16. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
17. Pályaorientációs nap 5. tanítás nélküli munkanap p
18-23. Tavaszi szünet
24. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
24 - 26. Végzős tanulók osztályozóvizsgája
26. Az érettségi vizsgára való jelentkezés módosítási lehetősége
26. Felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezett tanulóknak és az általános iskoláknak

 

2019. május

02. Szerenád, városi ballagás
02. Végzős tanulók utolsó tanítási napja, osztályozó értekezlet
03. Ballagás  délután 16:30 óra 6. tanítás nélküli munkanap
máj.06.-aug.31. Rendkívüli felvételi eljárás szükség esetén
06 – jún.28. Tavaszi érettségi időszak (írásbeli, szóbeli)
06. (8 óra) Írásbeli érettségi vizsga: magyar nyelv és irodalom
07. Írásbeli érettségi vizsga: matematika
08. Írásbeli érettségi vizsga: történelem
09. Írásbeli érettségi vizsga: angol nyelv
10. Írásbeli érettségi vizsga: német nyelv
14.

Írásbeli érettségi vizsga: biológia

15. Írásbeli érettségi vizsga: ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak
16. Írásbeli érettségi vizsga: informatika
17. (14 óra) Írásbeli érettségi vizsga: földrajz
  Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység  7. tanítás nélküli munkanap
20. Magántanulók értesítése a vizsgák időpontjáról, valamint a tételsorok leadása
29. Kompetenciamérés (olvasási-szövegértési és matematikai alapkészségek 10. évfolyam)
27. Tanulók betekintése a szakmai vizsga kijavított dolgozataiba
május-június Szakmai gyakorlati és szóbeli vizsgák
31. A HÍD II. programban résztvevő végzős tanulók utolsó tanítási napja
31. A NETFIT mérés adtainak feltöltése
31. Az érettségi szaktanári anyagainak (kijavított dolgozatok, jelentések) leadása a jegyzőnek

 

2019. június

      03-14. csak a szakgimnáziumok 9. a, 9. b, 10.a; 11.a számára plusz 1 tanítás nélküli munkanap (8. nap). Osztálykirándulás
     03.-07. Magántanulók osztályozóvizsgája
  06. Tanulók betekintése a kijavított érettségi dolgozatokba
  A HÍDII. programban résztvevők írásbeli vizsgája
Június 29-ig A HÍDII. programban résztvevők egyéb vizsgatevékenységei
15. Utolsó, (szakgimnáziumban178., szakközépiskolában 179.) tanítási nap
18-29. Szóbeli érettségi vizsgák
15. Nevelőtestületi értekezlet: osztályozó értekezlet, döntés a (mulasztások miatti) osztályozó- és javítóvizsgára bocsátásokról
15. Kiértesítés az osztályozó vizsgákról
16 - tól Összefüggő szakmai gyakorlat a szakképző és a HÍD II. program tanulói számára
18 -29. Középszintű szóbeli érettségi vizsga
18.-19.-20. Osztályozó vizsgák
20.-21. Új tanulók beíratása
22. Ünnepélyes tanévzáró
29. Tanévzáró nevelési értekezlet
29. Intézkedési terv készítése a kompetencia mérések eredményeinek tükrében

 

2019. augusztus

21. Alakuló értekezlet
22. Közismereti tantárgyak javítóvizsgája
23. Szakmai tantárgyak javítóvizsgája
30. Tanévnyitó értekezlet
31. Pótbeiratkozás Szakképzési HÍD Programba