Felvételi tájékoztató a 2018 / 2019-es tanévről

 

Iskolánk adatai

Az iskola OM azonosítója: 203064
Az iskola neve: Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Az iskola címe: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24.
A feladatellátási hely kódja: 005

 

Iskolai nyílt napok

2017.12.06. 8:00 és 10:00 órai kezdettel

2018.01.10. 8:00 és 10:00 órai kezdettel

 

Szakgimnáziumi képzések

A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumokká alakultak. A szakgimnázium érettségit és szakmai végzettséget egyaránt biztosít. A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 évA nyolcadikos tanulóknak hat különböző szakgimnáziumi területen kínálunk tanulási lehetőséget:

A jelentkezők felvétele tanulmányi eredmények alapján történik. Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év érettségi vizsgával zárul, mellyel egy alap szakképesítést egyaránt megszerez a tanuló. Az ezt követő +1 évben lehetőség van az ágazati OKJ-s szakképesítés megszerzésére, mely során szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanulnak a diákok. A képzés szakmai vizsgával zárul. 

 

 

Ágazat neve Érettségit követően megszerezhető szakképesítés Tagozatkód
I. Egészségügy Gyakorló ápoló 0080
IX. Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 0081
XXX. Szépészet Fodrász 0082
XXXVII. Sport Sportedző (a sportág megjelölésével) 0083
XXXVIII. Rendészet és közszolgálat Közszolgálati ügyintéző 0084
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 0085

 

Szakközépiskolai képzések

 A 2016/17-es tanévtől a korábbi szakiskolák szakközépiskolákká alakultak. A szakközépiskolák elsősorban a szakma megszerzését helyezik előtérben, ezt követően nyílik lehetőség az érettségi letételére is. 

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 3+2 évA nyolcadikos tanulóknak 9 szakmában kínálunk tanulási lehetőséget.

Szakma neve OKJ Tagozatkód
Asztalos * 34 543 02 0086
Festő, mázoló, tapétázó * 34 582 04 0087
Gépi forgácsoló * 34 521 03 0088
Hegesztő * 34 521 06 0089
Karosszérialakatos 34 525 06 0090
Női szabó 34 542 06 0091
Szerszámkészítő  34 521 10 0092
Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 0093
Villanyszerelő * 34 522 04 0094

 

* A 2018 / 2019-es tanévre hiányszakmának számító, ösztöndíjra jogosító képzés 

 

 Az első három évben közismereti és szakmai tantárgyakat egyaránt tanulnak a diákok. A szakmai gyakorlati képzés az első tanévben az iskola tanműhelyében kezdődik, a következő két évben vállalati környezetben folytatódik, ahol a tanulók bér jellegű juttatásban részesülnek. A harmadik év szakmai vizsgával zárul, mellyel OKJ-s szakképesítést szerez a tanuló.

 Az ezt követő +2 évben lehetőség van az érettségi megszerzésére. Itt már csak közismereti képzésben részesülnek a tanulók. A képzés érettségi vizsgával zárul.

 

Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények

Minden szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés felvételének feltétele a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

A szakmai kerettantervek rendészet és közszolgálati ágazati, és festő, mázoló, tapétázó képzés esetén pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt ír elő.

 

A felvételi döntés alapja 

A képzések felvételének alapfeltétele az elvégzett 8 általános iskolai osztály.

Szakgimnáziumi képzésekre a 7. év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján képzünk rangsort magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzataiból. A 8. félévkor elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítjuk a szakgimnáziumi képzéseinkről. Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi mentességek figyelembevételével a százalékos eredmény ennek megfelelően számítandó.

Szakközépiskolai képzésekre a 7. év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján képzünk rangsort magyar nyelv, irodalom, matematika és történelem osztályzataiból. Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel jelentkező esetén a tantárgyi mentességek figyelembevételével a százalékos eredmény ennek megfelelően számítandó.

Sport ágazati képzésnél – a tanulmányi eredményeken túl – sportegyesületi ajánlólevéllel kell rendelkezni, és a fizikai képességfelmérés követelményeinek is meg kell felelni.

A fizikai felmérés helyszíne és időpontja: Géza Fejedelem iskola, 2018. március 1. 8:00.

A felmérés tartalma: ingafutás, kötélmászás, fekvőtámaszból karhajlítás, felülés, törzsemelés.

 

Érettségire épülő képzéseink

Érettségire épülő képzéseink időtartama 2 év. A szakmai gyakorlati képzés az iskola tanműhelyében, vagy vállalati környezetben zajlik. A hiányszakmákon tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak. Jelentkezni 2018.07.31-ig lehet az iskola titkárságán.

Szakma neve OKJ
Gépi forgácsoló * 34 521 03
Szerszámkészítő 34 521 10

 

* A 2018 / 2019-es tanévre hiányszakmának számító, ösztöndíjra jogosító képzés

 

Szakmára épülő érettségit adó képzés (felnőttoktatásban esti tagozaton)

Bármely iskolarendszerben megszerzett szakmával rendelkező személy 2 év alatt érettségi bizonyítványt szerezhet. Itt már csak közismereti képzésben részesülnek a tanulók. A képzés érettségi vizsgával zárul. Jelentkezni 2018.07.31-ig lehet az iskola titkárságán.