Közzétételi lista

 

 

Beiratkozás időpontjai   letoltes round
Engedélyezett létszámok   letoltes round
A fenntartó értékelésének megállapításai   letoltes round
Házirend   letoltes round
Nyitvatartási rend   letoltes round
Tanév rendje   letoltes round
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai   letoltes round
Pedagógiai program   letoltes round
Helyi tanterv 1. számú melléklete   letoltes round
SZMSZ
  letoltes round
SZMSZ melléklete   letoltes round
Tandíj    letoltes round
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató   letoltes round
Pedagógusok iskolai végzettsége   letoltes round
Nevelő és oktató munkát segítők száma, végzettsége   letoltes round
Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei   letoltes round
A tanulók kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok   letoltes round
Érettségi vizsgák átlageredményei   letoltes round
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások   letoltes round
Házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai   letoltes round
Osztályozó vizsgák követelményei   letoltes round
Iskolai osztályok létszámadatai   letoltes round