Iskolánk története

 

Több mint 135 éve folyik az oktatás intézményünkben

 

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskolája 2020-ban ünnepelte jogelődjének, az Esztergomi Tanonciskola alapításának 135. évfordulóját.

A gyakorlat emberének is szüksége van műveltségre, elméleti szakmai ismeretekre. Ezt ismerték fel a XIX. századi Európában, emiatt született meg Magyarországon is az 1877. évi „Tanonciskola Szervezeti Szabályzat”, melynek nyomán az egész országban, így 1885-ben, Esztergomban is, létrejöttek az első szakképző intézmények.

 

Száz év a „tisztes ipar szolgálatában” (1885 – 1985)

 

A tanonciskola Esztergomban 1885. január 4-én nyílt meg a Duna-utcai elemi fiúiskolában, annak eredményeképpen, hogy az 1884. évi Ipartörvény (XVII. törvénycikke) a magyar ipart válságos helyzetéből akarta kimozdítani. Az iparszabadság elvének fenntartása mellett akarta orvosolni a hiányosságokat, az iparosok anyagi és szellemi elmaradottságát.

Az évek során rendszeresen tanévvégi záróvizsgákat tartottak, amelyekről a bizonyítványokat a záróünnepélyen adták át a tanulóknak.

A kötelező tanoncoktatás bevezetése óta eltelt negyedszázados évfordulót 1909. június 20-án nagyobb "ünnepéllyel ülték meg" a városháza nagytermében.

1913-ban szóba került, hogy Esztergomban leány iparostanonc-iskola felállítására is szükség lenne. A tantestület üdvözli a javaslatot. Az igazgató többször kéri a tantestületet, hogy az iskolákban és a tanítási órákon szigorú figyelmet tartsanak. A hiányzó tanulókat, illetve azok mestereit a mulasztásokról számon kérik.

Az 1914. január 31-én tartott tantestületi értekezleten elhatározták, hogy a jutalmazásra érdemes tanulókat tanulmányi kirándulásra viszik az Adriai-tenger partjára és a fiumei hajógyár megtekintésére. Július 12-én indult a csoport, de visszatértük után hamarosan kitört Európában a háború.

A régi rend meglazul, háborús intézkedések lépnek életbe.

Az I. világháború után lassan tért vissza eredeti formájában a tanoncoktatás.

A II. világháború előtti tanoncoktatás látszólag szervezett volt, de valójában problémák egész sorával küszködött, amely az eredményes oktatást szinte lehetetlenné tette. A tanoncok eltérő előképzettsége a szakmák sokfélesége az iskolában, illetve az osztályokban, amely vegyes osztályokat eredményezett és a jó szakmai oktatást lehetetlenné tette, a főhivatású tanárok hiánya, nem megfelelő tantermi berendezések és felszerelések, tankönyvek korszerűtlensége – mindez jellemző a kor iparostanonc képzésére.

1945-ben a tanoncoktatás az Iparügyi Minisztérium hatáskörébe került.

1950. január 8-án jelenik meg a Minisztertanács rendelete a Munkaerő Tartalékok Hivatala szervezéséről (MTH).

1950. június hó 23-án kinevezték az iskola első főhivatású igazgatóját, Balázs Tibort, aki sokat munkálkodott a szocialista szakmunkásképzés megteremtésén. 1983. augusztus 15-ig vezette a szakmunkásképző intézetet.

Az 1951/52-es tanév szeptember hó 1-től az iskola száma: 208. sz. Iparitanuló Iskola. Az 1952/53-as tanévben kapta az iskola a 317. sz. Iparitanuló Intézet besorolást.

1955-ben a szakmák zömébe visszaállították a 3 éves képzési időt.

1957-ben szervezeti változás történik az ipari tanuló iskolák vezetésében. Az MTH-tól a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya veszi át a szakmunkásképzés irányítását.

Az irányításban történt változás egy sor szervezeti intézkedést hozott. Emellett több fontos intézkedés történt a gyakorlati oktatás fejlesztésében.

Ezt az időszakot az oktató-nevelőmunka tartalmi fejlődése és képzési színvonal emelkedése jellemezte. A Munkaügyi Minisztérium gondoskodott új tankönyvek kiadásáról. 1957-től kezdődően az ipari tanulók létszáma fokozatosan növekedett. A létszám miatt szükségessé vált egy nagyobb épület építése.

iskola regi
Az új iskola építését 1968-ban kezdték el és 1972-ben adták át. Modern, korszerűen felszerelt 20 tantermes épület, 120 munkahelyes tanműhellyel, tornateremmel 1000 személyre főző konyhával és tágas étkezővel rendelkezett.

Az épület bejárati részének homlokzatát Óvári László festőművész mozaikképe díszíti.

Az új iskola mellett 1974 szeptemberében készült el az új, 200 férőhelyes kollégium, amely ma már nem üzemel.

A fejlett társadalom építése a jövő szakmunkásaival szemben szakmai és általános műveltségük tekintetében még nagyobb igényeket támaszt.

 

Iskolánk jelenlegi helyzete

 

Iskolánk tanulói a 2017. évi Szakma Kiváló Tanulója Versenyen minden eddiginél eredményesebben szerepeltek. Szerszámkészítő szakmán Berthold Zsolt első, Tóth Roland negyedik, Kiss Árpád hetedik helyen végzett, gépi forgácsoló szakmán Üveges Szebasztián a második helyet szerezte meg az országos döntőben.

Iskolánk tanulói létszáma a 2020 / 2021-es tanévben 560 fő. Nappali- és – felnőttoktatásban - esti tagozaton is széleskörű lehetőségeket kínálunk a szakképzésbe becsatlakozóknak.

 

Szakgimnáziumi képzések

 

A szakgimnáziumi képzésünkben nagy népszerűségnek örvend a Sport ágazat,Sportedző szakja. Ez az élsportoló diákok számára jó lehetőség az érettségi, valamint a szakma megszerzésére. Folyamatos az érdeklődés a Szépészeti ágazati képzésünk felől, mely elsősorban a lányok körében népszerű, ők az érettségit követő évben fodrász szakképesítést szerezhetnek. Ezeken kívül Gépészet (Gépgyártástechnológiai technikus) és Rendészet (Közszolgálati ügyintéző) ágazatok működnek iskolánkban.

 

Szakközépiskolai képzések

 

A szakközépiskolában 3 éves duális képzésben jelenleg 8 szakmát oktatunk: (asztalos, festő, mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló, hegesztő, karosszérialakatos, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló; villanyszerelő).

A már érettségivel rendelkező tanulók két év alatt gépi forgácsoló és szerszámkészítő szakmán kapcsolódhatnak be a duális képzésbe.

 

Szakképzési Hídprogram

 

Szakképzési Hídprogram keretében asztalosipari szerelő képzést folytatunk, azoknak a gyerekeknek, akik már az általános iskolában is komoly nehézségekkel küzdöttek, és legfeljebb 6 elvégzett évfolyammal rendelkeznek. Tanulmányaik során ösztöndíjban részesülnek, két év után sikeres szakmai vizsgát követően részszakképesítéshez, és a 8 osztály elvégzését bizonyító tanúsítványhoz jutnak.

 

Felnőttoktatás

 

A 2015 / 2016-os tanévtől kezdődően iskolánkban felnőttoktatásban, esti tagozaton is lehetőség van a szakma megszerzésére a 16 évnél idősebb tanulók számára. Iskolánkban a felsőoktatásban tanulók létszáma a jelenlegi tanévben már 153 fő.

Szakgimnáziumban autószerelő és gyakorló ápoló, szakközépiskolában női szabó, szerszámkészítő, szociálisgondozó és ápoló, és villanyszerelő szakmán szerezhető szakképesítés, továbbá az idei tanévtől az érettségi is megszerezhető a már (iskolarendszerben megszerzett) szakmával rendelkező felnőtteknek.

 

Jövőkép, küldetés

 

A jó szakma felér egy diplomával!”

 

Magyarországon az utóbbi években általánossá vált a szakemberhiány. Egyre kevesebb gyermek végez az általános iskolánkban, és a családok nagyrésze még mindig a gimnáziumi képzést preferálja.

A rendszerváltás előtt még az volt a felfogás, s a szülők többsége is ezt vallotta, hogy a gyerek előbb szerezzen egy szakmát, aztán még tovább tanulhat. Ma már minden a diplomáról szól, s miután meglehetősen könnyen lehet diplomát szerezni, a szakiskolákba egyre kevesebben jelentkeznek, s miközben egyre több állástalan diplomás jogász, közgazdász van, hiányszakmák tucatjait lehet felsorolni.

Az intézményünk alapelve, hogy a meglévő szakmákat, képzési formákat meg kell tartani, és a lehetőségeket bővíteni kell, elsősorban a hiányszakmákra való tekintettel.

A jövőben elsősorban a szakgimnáziumi kínálatunkat szeretnénk bővíteni rendészeti, egészségügyi és közlekedési ágazatokkal. Mindegyik területen nagy hiány van a munkaerőpiacon, továbbá a lány tanulók számára is több alternatívát szeretnénk nyújtani a szépészet ágazat mellett.

Szakközépiskolai képzések kapcsán elsődleges célunk a lemorzsolódás csökkentése, és a szakma megszerzését követően a tanulók ösztönzése az érettségi megszerzésére.

Az utóbbi évben a felnőttoktatásnak köszönhetően nagymértékben tudtuk növelni tanulói létszámunkat. A jövőben tovább szeretnénk növelni a szakmakínálatot elsősorban egészségügyi és közlekedési területen.

Szakmunkássá válni ma és a jövőben is – megtisztelő feladat. A társadalmi szükségletek kielégítése nagymértékben a szakemberek, mesteremberek alkotó erejétől, képességétől – szaktudásától függ. Ezért nagy figyelmet érdemel szakembereink utánpótlásának képzése.

Esztergom, 2017. október 13.